0.00Kč
jak na výměnu žárovek
Zásady a doporučení pro výměnu autožárovek

Žárovky v předních světlometech vyměňujeme v páru. Žárovky dlouhodobým provozem ztrácí světelný výkon a zhoršují se i jejich další vlastnosti. To platí i pro xenonové výbojky, kde se mění i barva světla.

Žárovky je vhodné měnit po ujetí 30000 km, nebo po dvou letech provozu. Důvod je stejný jako u předchozího bodu. Netýká se to jen žárovek v hlavních světlech, ale třeba i žárovek ve směrových světlech, kde u oranžových žárovek dochází ke ztrátě barevné vrstvy a světlo pak bliká bíle (to je např. častý důvod pro opakování technické prohlídky v STK, samozřejmě jde i o přestupek, který může být policii pokutován).

Jednou za 2 roky je vhodné zkontrolovat seřízení světel. Kontrolu vám provede technik při pravidelné technické prohlídce (kontrola seřízení světel je zahrnuta v ceně).

Jednou týdně zkontrolujte funkci kontrolních žárovek na přístrojové desce. Po otočení klíčku do polohy ON (těsně před startováním) se rozsvítí všechny kontrolky. Pokud se některá kontrolka ani na okamžik nerozsvítí, je zde Vadná žárovka nebo LED. Například v případě kontrolky mazání může být ohrožen motor vozu, protože při poruše mazání není řidič informován a nemůže ihned zastavit motor.

Ve výbavě vozu mějte servisní krabičku se žárovkami a pojistkami pro konkrétní vozidlo nebo servisní krabičku univerzální s vhodným obsahem. Dosud je tato krabička povinnou výbavou a policie jí může kontrolovat. Vedeme nejširší nabídku servisních krabiček, pro nejrychlejší nalezení potřebné krabičky zadejte do našeho vyhledávače značku vašeho vozu.

U většiny nových vozidel je výměna žárovek se základním nářadím na cestě nereálná. Někdy je třeba demontovat světlo, masku, akumulátor, plastový podběh .... ( hodně dalších dílů). Samozřejmě je ale spousta vozidel, většinou starší ročníky nebo levnější vozy, kde žárovky vyměníte snadno. Každopádně žárovku si vždy můžete vybrat podle požadovaných vlastností u nás. Žádný servis nebo prodejna vám nenabídnou tak velký sortiment a tak výhodné ceny. Pokud nejste zdaleka objednané žárovky si můžete vyzvednout osobně, můžeme provést i montáž (většinou zdarma).

Pozor, dodržujte bezpečnost při práci s žárovkami! Při manipulaci s halogenovými žárovkami, nebo výbojkami používejte ochranné brýle. Nikdy nesahejte na baňku halogenové žárovky nebo výbojky holou rukou, došlo by ke znečištění baňky a zkrácení životnosti výrobku. Vyměňujte pouze zhasnuté žárovky a výbojky, nechte je dostatečně vychladnout, hrozí popálení. Při výměně výbojek je vhodné odpojit akumulátor, je zde vysoké napětí.

Pokud chcete vyhovět vyhlášce, používejte jen světelné zdroje opatřené evropskou homologační značkou například : E1 – 2C3 . E je zde vždy, pak následuje číslo země, která homologaci udělila a následuje certifikační číslo, ta jsou také různá. Na LED žárovkách tuto značku zatím nenajdete, běžně prodávané LED homologovány nejsou.

Použité žárovky nejsou nebezpečným odpadem.
Copyright © 2010